Home » Eksperti

Eksperti

RUKOVODSTVO KOMPANIJE

Vedran Silajdžić

Direktor

+387 33 728 610
vedran.silajdzic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Dipl. ecc

Oblasti stručnosti:
– Finansije
– Menadžment

Gospodin Vedran Silajdžić je ekspert u oblasti ekonomije. On je direktor Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo od 2017.

Gdin Silajdžić ima preko 20 godina radnog iskustva. Prethodno radno iskustvo stekao je u Coca – Cola HBC Bosna I Hercegovina, sa bogatim iskustvom kao specijalista osiguranja, financijski analitičar, regionalni menadžer nabavke, kontrola finansija, menadžer za ocjenu uspješnosti poslovnih procesa I transformacija.

Zadužen je za razvoj poslovanja, razvoj ljudstva, ugovaranje i rukovođenje klijentima, uspostavljanje inovativnih procesa za poboljšanje poslovanja i za predstavljanje firme vanjskim saradnicima i dioničarima. Tečno govori engleski jezik i veoma dobro koristi italijanski jezik.

Halima Obućina

Pravni savjetnik i sekretar društva

Tel: 387 33 728 610
h.obucina@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom položenim u Ministarstvu pravde BiH

Oblasti stručnosti:
– Pravo/zakoni i regulative

Gospođa Halima Obućina je diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom položenim u Ministarstvu pravde BiH.

Gđa Obućina ima izuzetno iskustvo (preko 27 godina radnog iskustva) u pružanju pravne pomoći prilikom razrade projekata za sve nivoe projektne dokumentacije tokom projektovanja hidrauličkih objekata, u smislu pravnog okvira koji reguliše sektor.

Njen posao je da neprekidno prati sve regulative (zakone, pravilnike, odluke i njihove izmjene i dopune) vezane za upravljanje vodama, gradnju, zoniranje, imovinske odnose, ekologiju i ostalo na nivou države, entiteta, na kantonalnom i općinskom nivou i da učestvuje u izradi nekih od njih.
Tečno govori engleski jezik.

EKSPERTI

Adnan Bijedić

Voditelj projekta

+387 33 728 616
a.bijedic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu) Internacionalni institute za hidrauliku i okolišni inžinjering (IHE), Delft (Holandija) – post diplomski studij – Diploma iz sanitarnog inžinjeringa

Oblasti stručnosti:
– Sektor voda i otpadnih voda,
– Upravljanje i strateško planiranje u sektoru voda i otpadnih voda

Gospodin Adnan Bijedić je Master u oblasti građevinarstva. Ekspert u projektovanju i upravljanju projektima u oblasti voda sa više od 36 godina iskustva. Na početku svoje karijere radio je na Kosovu kao inženjer na gradilištu za sisteme snabdijevanja oko grada Prištine i projektovanje sistema navodnjavanja. Nakon toga većinski se bazirao na pripremi planova u oblasti voda, studija izvodljivosti, projektovanja i nadzora nad projektovanjem postrojenja za tretman pitke i otpadne vode, te sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda.

Gdin Bijedić ima izuzetno iskustvo na svim nivoima pripreme i implementacije projekata u oblasti voda i otpadnih voda: istraživanja u oblasti voda i otpadnih voda, izrada planova u oblasti voda i priprema studija izvodljivosti, izrada idejnih i glavnih projekata, procjeni troškova, pripremi tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova. Kao voditelj projekta iznio je nebrojeno projekata čime dokazuje da ima potpunu kontrolu upravljanja kompleksnim projektima.

Ima izuzetno iskustvo kao voditelj projekta, tečno govori engleski jezik, sa zavidnim iskustvom u upravljanju vodama
.

Oliver Grgurević

Voditelj projekta

+387 33 728 637
o.grgurevic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Ekspert za vodovod i otpadne vode,
– Nadzor nad izvođenjem radova

Gospodin Oliver Grgurević je Master u oblasti građevinarstva (specijalnost u oblasti vodovoda i otpadne vode).

On je ekspert u projektovanju i upravljanju projektima u oblasti vodovoda i otpadnih voda u BiH sa više od 24 godina iskustva, kao i nadzor nad izvođenjem radova na gradilištu. Njegovo iskustvo pokriva cijeli skup svih nivoa projektovanja vodovodnih i kanalizacionih objekata, od faze tenderisanja do nadzora nad izvođenjem radova.

Gdin Grgurević je izuzetno iskusan u prikupljanju podataka, analizi i simulaciji modela za sisteme vodosnabdijevanje, oborinske i otpadne vode.

Gdin Grgurević ima iskustva u projektima vezanim za sektor voda u BiH. Govori tečno engleski jezik.

Alma Bibović

Voditelj projekta

+387 33 728 621
a.bibovic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Regulacija rijeka,
– Zaštita od poplava

Gospođica Alma Bibović je Master u oblasti građevinarstva. Sa preko 15 godina radnog iskustva, radila je većinski na projektima u oblasti regulacije rijeka, zaštite obala i zaštite od poplava.

Ima izuzetno iskustvo u projektima vezanim za hidrauličko inženjerstvo, uključujući hidrologiju, modeliranje toka otvorenih kanala, zaštitu od poplava i sisteme odvođenja otpadnih voda. Pored ovih projekata, gđica Bibović učestvovala je u pripremi strateških dokumenata kao što su planovi upravljanja riječnim slivom i planovi zaštite od poplava.

Gđica Bibović ima zavidno iskustvo na svim nivoima pripreme i implementacije projekata: prikupljanje podataka, upravljanje, strateško planiranje i inženjerstvo u sektoru vodosnabdijevanja i otpadnih voda u BiH, kao i kreiranju GIS baze podataka i pripremi različite tenderske dokumentacije i institucionalnog jačanja.

Kao voditelj projekta iznijela je nebrojeno projekata čime dokazuje da ima potpunu kontrolu upravljanja kompleksnim projektima. Koristi vrlo uspješno CAD i GIS programske pakete, te MIKE 11 za hidrološko i hidrauličko modeliranje i računanje. Govori tečno engleski jezik.

Zlatan Hrelja

Odgovorni projektant

+387 33 728 636
zlatan.hrelja@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Regulacija rijeka,
– Hidrologija

Gospodin Zlatan Hrelja je Master u oblasti građevinarstva.
On je ekspert u projektovanju sa preko 8 godina radnog iskustva u sektoru upravljanja vodama u BiH, kao i u pripremi dokumentacije za planove zaštite od poplava. Ima iskustva i u projektima hidrauličkog inženjerstva, posebno u oblasti hidrologije, zaštite od poplava i sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda. Svojim iskustvom pokriva sve faze projektovanja, od tenderisanja do nadzora nad izvođenjem radova.

Gdin Hrelja tečno govori engleski jezik i odlično se služi CAD i GIS softverskim paketima, kao i HEC-RAS-om za hidrološko i hidrauličko modeliranje i računanje.

Edhem Džananović

Odgovorni projektant

+387 33 728 614
e.dzananovic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Vodovod i otpadne vode,
– Regulacija rijeka

Gospodin Edhem Džananović je Master u oblasti građevinarstva. On je ekspert u projektovanju sa preko 6 godina radnog iskustva u sektoru upravljanja vodama, kao i u pripremi dokumentacije u oblasti tretmana voda i mreža snabdijevanja vodom. Ima iskustva i u projektima hidrauličkog inženjerstva, regulacijama rijeka, sistemima odvodnje vode i uređajima za tretman pitke i otpadne vode. Svojim iskustvom pokriva sve faze projektovanja, od tenderisanja do nadzora nad izvođenjem radova.

Gdin Džananović tečno govori engleski jezik i ima izuzetno iskustvo u korištenju CAD i Urbano softverskih paketa, kao i u HEC-RASu i EPANETu za hidrauličke proračune.

Amila Hadžiahmetović

Projektant

+387 33 728 621
amila.hadziahmetovic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Zaštita od poplava,
– GIS baza podataka

Gospođa Amila Hadžiahmetović je Master u oblasti građevinarstva.
Ona je ekspert u projektovanju sa više od 5 godina iskustva. Radila je na pripremi dokumentacije za izradu planova zaštite od poplava, strateških dokumenata i modeliranje toka otvorenih kanala. Također ima iskustva u organizovanju treninga i radionica u oblasti upravljanja vodama i u oblasti regulacije rijeka.

Gospođa Hadžiahmetović govori tečno engleski jezik i odlično se snalazi sa CAD i GIS softverskim paketima i sa MIKE 11 za hidrološko i hidrauličko modeliranje i računanje.

Lidija Herco-Nikolić

Projektant

+387 33 728 613
lidija.herco@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Zaštita od poplava,
– Regulacija rijeka

Gospođa Lidija Herco-Nikolić je Master u oblasti građevinarstva. Ona je ekspert u projektovanju sa više od 5 godina radnog iskustva. Radila je na pripremi dokumentacije za tretmane pitke i otpadne vode i modeliranje toka otvorenih kanala. Ima iskustva u organizaciji i pripremi treninga i radionica u oblasti upravljanja vodama, regulaciji rijeka, sistemima za prikupljanje i odvođenje otpadne vode i sa uređajima za tretman otpadnih voda.

Gospođa Herco-Nikolić govori tečno engleski jezik i ima iskustva u korištenju CAD i Urbano softverskih paketa i sa MIKE 11 za hidrološko i hidrauličko modeliranje i računanje.

Ermin Hodžić

Projektant početnik

+387 33 728 614
ermin.hodzic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Master inženjer građevinarstva (Univerzitet u Sarajevu)

Oblasti stručnosti:
– Tretman otpadnih voda
– Vodne dozvole

Gospodin Ermin Hodžić je Master u oblasti građevinarstva. On je projektant sa više od 2 godine radnog iskustva. Ima iskustva u pripremi projektne dokumentacije za izdavanje vodnih dozvola i na projektima vezanim za odvodnju otpadnih voda.

Gdin Hodžić tečno govori engleski jezik i veoma dobro koristi softvere CAD i Urbano.

Amra Guhdija

Projektant početnik

+387 33 728 631
amra.guhdija@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Građevinski tehničar

Oblasti stručnosti:
– Regulacija rijeka,
– Komunalna hidrotehnika

Amra Guhdija je tehničar iz oblasti građevinarstva sa iskustvom i na objektima visokogradnje.

Ekspert u CAD razradi nacrta sa preko 10 godina radnog iskustva u sektoru komunalne hidrotehnike u BiH, kao i u izradi dokumentacije zaštite od poplava. Ima iskustva u projektima hidrauličkog inženjerstva, sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, sistema za vodosnabdijevanje kao i objekata za tretman pitkih i otpadih voda. Svojim iskustvom pokriva faze izrade i razrade nacrta u projektovanju.

Poznaje engleski jezik i odlično se služi CAD i GIS softverskim paketima, kao i MS Office-om.

TEHNIČKI ODJEL

Izo Jašar

Grafički tehničar

+387 33 728 610

Obrazovanje:
Srednja grafička škola u Sarajevu.

Gospodin Izo Jašar je grafički tehničar
Ima više od 35 godina radnog iskustva. On je tehnicka podrska prilikom pripreme projektne dokumentacije.

Belma Lokmić Halici

Asistent direktoru

+387 33 728 610
belma.lokmic@vodoprivreda.ba

Obrazovanje:
Srednja škola – Gimnazija Dobrinja, Sarajevo

Gospođa Lokmić Halici je asistent direktoru. Sa preko 5 godina iskustva, obavlja poslove uredskog koordinatora kancelarijskog poslovanja, priprema ponudbene dokumentacije i pripremanje ponuda, prijem i otprema pošte, protokol pošte, te arhiviranje projektne dokumentacije.
Gđa Lokmić Halici tečno govori engleski jezik i odlično koristi Ms Office pakete.