Home » O nama

O nama

Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo broji 30 zaposlenika. Broj projekata u posljednjih 5+ godina je preko 250, sa više od 100 klijenata.
Naša kompanija zapošljava ljude različitih profesija – građevinske inženjere u oblasti hidrotehnike, inženjera geologije, diplomiranog ekonomistu, diplomiranog pravnika i ljude sa srednjom stručnom spremom.
Naše polje ekspertize:

  • Strategije i planovi upravljanja vodama,
  • Projektovanje, studije i nadzor (sistemi za vodosnabdijevanje i odvodnju),
  • Prečistači industrijskih i komunalnih otpadnih voda, te postrojenja za pripremu pitke vode,
  • Programi institucionalnog jačanja javnih i privatnih preduzeća iz oblasti vodoprivrede (izgradnja kapaciteta),
  • Revizija projektne dokumentacije i priprema projektnih prijedloga,
  • Dokumentacija za ishodovanje vodnih akata: prethodna vodna dozvola, prethodna vodna saglasnost i vodna dozvola,
  • Studije i elaborate sanitarnih zona zaštite izvorišta,
  • Uspostava operativnih modela za prognozu poplava i regulisanje vodnih tokova.