Home » Usluge

Usluge

Koristeći najnovije softverske programe, naučne i istraživačke metode, kao i računarsku opremu, u mogućnosti smo da uradimo najzahtjevnije projekte/zadatke, studije i konsultantske usluge u svim segmentima upravljanja vodama, uključujući planiranje resursa, projekte zaštite od voda, projekte dovoda i odvodnje vode, studije zaštite izvorišta, prognoziranje poplava, projektovanje uređaja za tretman pitke i otpadne vode, institucionalno jačanje, izgradnja kapaciteta i obuke/treninge.