Home » Usluge » Vodosnabdijevanje/Uređaji za tretman pitke vode/Jačanje kapaciteta/Zaštita izvorišta

Vodosnabdijevanje/Uređaji za tretman pitke vode/Jačanje kapaciteta/Zaštita izvorišta

Usluge koje mi pružamo:

 • Izrada dokumentacije na nivou idejnih i glavnih projekata vodosnabdijevanja i uređaja za tretman pitke vode,
 • Projektovanje, provođenje tenderskog postupka, te konsultantske usluge,
 • Hidrauličke analize postojećeg i budućeg stanja,
 • Projekti proširenja i rekonstrukcije vodovodnih mreža,
 • Asistiranje i pomoć za primjenu projekata u procesima tenderisanja i ugovaranja,
 • Nadzor nad izvođenjem radova,
 • Revizija projektne dokumentacije,
 • Izrada projektnih zadataka,
 • Izrada studija izvodljivosti i elaborata,
 • Konsultantske usluge u cilju institucionalnog jačanja komunalnih preduzeća
 • Projekti energetske efikasnosti za vodozahvate
 • Elaborati zona sanitarne zaštite izvorišta

Najznačajniji projekti:

 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog sistema vodosnabdijevanja Opštine Oštra Luka (Klijent: UNDP, BiH),
 • Vodovod i kanalizacija u Bosni i Hercegovini II – Komponenta Tuzla i Zenica (Klijent: iC consuleneten ZT GmbH),
 • Glavni projekat snabdijevanja pitkom vodom naselja Prijeko u Općini Visoko (Klijent: JKP “Visoko” d.o.o. Visoko),
 • Projektovanje objekata vodovodnog sistema – izvorišta i pumpnih stanica: PS “Bačevo”, PS “Alipšin Most” I PS Centar ( Klijent: KJKP „ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo),
 • Jačanje organizacionih, operativnih i finansijskih kapaciteta komunalnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne uprave_Grupa LOT 2, koja se sastoji od 9 komunalnih preduzeća: Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Prnjavor, Tešanj, Teslić, Tuzla i Žepče (Klijent: UNDP BiH)
 • Procjena komunalnih usluga u odabranim lokalnim samoupravama u okviru Projekta općinskog i ekonomskog upravljanja (MEG), LOT 1 „Grupa intervencija Sjever-Zapad“ (općine Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Cazin, Gradiška, Ključu, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša, Drvar i Bosanski Petrovac) (Klijent: UNDP BiH),
 • Studija vodosnabdijevanja Hadžića (Klijent: JKP „Komunalac“ Hadžići)
 • Pružanje usluga revizije Glavnog projekta izgradnje potisnog cjevovoda s pratećim objektima na potezu Vojarna – Dobro u Livnu (Klijent: Općina Livno)
 • Glavni projekti postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Vrela, Stjepan polje i Ilidža, grad Gračanica (Krajnji korisnik: grad Gračanica),
 • Glavni projekat energetske efikasnosti za vodozahvate Tahirovići –rekonstrukcija tri bunara (Klijent: JKP Vodovod Cazin),
 • Visoko Plan financijskog i operativnog poboljšanja (FOPIP): Bosna i Hercegovina: Visoko projekat vodosnabdijevanja – financijski i operativni učinak poboljšanja i ugovor o javnim uslugama (Klijent:EBRD, JKP Visoko)
 • Elaborat – Zaštita izvorišta – Općina Trnovo (Klijent:Općina Trnovo),
 • Elaborati zaštite izvorišta na području Općine Vogošća za period 2017-2020 (Klijent:Općina Vogošća)