Home » Usluge » Upravljanje vodama

Upravljanje vodama

Usluge iz oblasti upravljanja vodama:

 • Analize poboljšanja statusa vodnih tijela kroz programe i mjere praćenja,
 • Priprema investiciono-tehničke dokumentacije,
 • Izrada projektne dokumentacije za određivanje ekološkog protoka,
 • Izrada projektne dokumentacije za ekspertno mišljenje i hidrološke analize,
 • Ekspertno mišljenje za ishodovanje vodne dozvole,
 • Hidro-geološke studije,
 • Treninzi, obuke i radionice za integralno upravljanje vodama,
 • Planovi upravljanja riječnim slivovima,
 • Priprema projektne dokumentacije za rehabilitaciju brana,
 • Revizije, revizije investiciono-tehničke dokumentacije,
 • Izrada legislative u oblasti voda, konsultantske usluge.

Najznačajniji projekti:

 • Analiza pritisaka i uticaja, procjena rizika na površinskim i podzemnim vodnim tijelima u slivu rijeke Save u FBiH (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Investiciono-tehnička dokumentacija za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnološke otpadne vode sa kompleksa firme “Pretis” d.d. Vogošća (Klijent: “Pretis” d.d. Vogošća),
 • Određivanje ekološkog protoka (EP) za 7 profila u slivu rijeke Neretve i Trebišnjice u BiH (Klijent: Ministarstvo vanjske politike i ekonomskih odnosa BiH i Agencija za slivno područje Jadranskog mora u FBiH finansirano od strane Svjetske Banke IBRD GEF Trust Fund),
 • Ugovor za pripremu ekspertnog mišljenja za prihvat hidrološke analize, koje su pripremane za definisanje EPP-a i korištenje metodologije za određivanje EPP-a za akumulacije Ramići i Breštica (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Ekspertno mišljenje za ishodovanje vodne dozvole za korištenje i ispuštanje vode na hidroenergetskom postrojenju “Trebinje II” (Klijent: JU “Vode Srpske” – jedinica za upravljanje vodama na slivu rijeke Trebišnjice/ (Agencija za slivno područje rijeke Trebišnjice, Trebinje)),
 • Hidro-geološka studija programa zahvatanja podzemnih voda u cilju poboljšanja snabdijevanja vodom zajednice (Klijent: Općina Gračanica),
 • Integralno upravljanje vodama i adaptacija na klimatske promjene u BiH (Klijent: UNDP, BiH),
 • Plan upravljanja slivom rijeka Neretve i Trebišnjice(Klijent: Elektroprojekt d.d. Zagreb, (finansirano od strane Svjetske Banke)),
 • Priprema studije kategorizacije, klasifikacije i proračuna količina rezervi pitke vode iz bunara B-1 („Stari bunar“) u krugu postrojenja „Coca-Cola HBC B-H“ Hadžići. Priprema studije za zaštitu izvorišta pitke vode iz bunara B-1 i B-2 u krugu postrojenja „Coca-Cola HBC B-H“ Hadžići (Klijent: Coca Cola HBC C BH d.o.o. Sarajevo),
 • Rehabilitacija brane Vidare u Gradačcu, Glavni projekat (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Revizija investiciono-tehničke dokumentacije za Idejni projekat HE Kovanići (Klijent: Elektroprivreda B&H d.d.)